תקנון האתר - תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות

תנאי השימוש באתר R4you :

שלום וברוכים הבאים לאתר www.R4you.co.il. מפעילי האתר –R4you מאשרים גישה אל אתר האינטרנט המצוי בשליטתם והידוע בשמו "Research for you" וגם לשירותים הכפופים לאתר זה והזמינים משם המתחם (domain) ותתי שמות המתחם (sub-domains) של האתר –
הכל בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.

מומלץ לקרוא תנאי שימוש אלה ביסודיות טרם השימוש באתר.

(האמור מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס ל-2 המינים ,הן זכר והן נקבה).
מעצם פעילותכם באתר או בשירותים הנוספים המוצעים בו, אתם מצהירים כי:

א. הינך בן 18 שנים לפחות

ב. אתה כשיר משפטית לבצע שימוש באתר על שירותיו השונים, לרבות ביצוע תשלומים באמצעי תשלום הרשומים על שמך בלבד

ג.יש לך תעודת זהות ישראלית תקפה

ד. יש לך כתובת בישראל

R4you מעמידים את האתר אך ורק לרשותם של ישויות ואנשים אשר הגיעו לגיל הבגרות החוקית ואשר הינם כשירים להתקשר בהסכמים משפטיים כובלים על פי הדין החל. אם אינך עומד בדרישה זו, אינך מורשה להשתמש באתר האינטרנט.
אתה מאשר שקראת את התנאי השימוש באתר המפורטים להלן, ושאתה מסכים להשתמש באתר בכפיפות לתנאים המפורטים להלן. אתה מסכים לקרוא את כל התנאים המפורטים להלן לפני תחילת השימוש באתר.
אם אינך מסכים לקבל את התנאים המפורטים להלן, אינך מורשה לגשת, להירשם או להשתמש באתר ו/או בשירותי השותפות בכל דרך שהיא.

הקדמה

 • תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים גם לנשים.

 • בכל מקום בו מצוין בהסכם זה מונחים כגון "אתה", "משתמש", "משתמש רשום", "משתמש שאינו רשום", "גולש", "גולש באתר", או כל מונח אחר שמתאר את מי שמבצע פעולות דרך האתר, והכול בהתאם להקשר, הכוונה היא אליך, מי שעושה שימוש באתר בין אם באופן אקראי ובין אם בתדירות גבוהה, בין אם ביצע המשתמש הרשמה לשירותי האתר ובין אם לאו; ויכונה להלן" :משתמש".

 • המונחים "האתר", "אנחנו" וכיוצא בזאת, מתייחסים אל האתר. R4you המונחים "צד", "צדדים", "אנחנו" מתייחסים במקביל אל R4you ואל המשתמשים יחדיו, או רק אחד מהם, בהתאמה.

 • ההגדרות המפורטות בחוזה זה, יחולו בתנאי שימוש אלה ובכל מסמך אחר שיוציאו. R4you כל שימוש במונחים הללו, או במונחים אחרים, בצורת יחיד, רבים, זכר, נקבה וכיוצא בזאת אינם ניתנים לשינוי ויש לפרשם בהתאם להקשר.

 • המונחים "מידע" ו\או "תוכן", כוללים מידע מכל מין וסוג, לרבות אך מבלי למצות, כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות אך מבלי למצות, כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית. (icon)

 • ים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). תנאים אלה חלים על השימוש בשירותי R4you ,בין אם באמצעות האתר ובין אם דרך כל אמצעי אחר לרבות דרך עמוד הפייסבוק של R4you ולרבות דרך עובדי R4you (להלן: "צוות R4you").

 • בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות למפעיל האתר דרך עמוד "צור קשר", והמפעילה תעשה כל שביכולתה לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר.

 • תנאי שימוש אלה מצטרפים להוראות כל תקנון אחר המצוי באתר, ובמקרה של אי התאמה, גוברות הוראות התקנונים הספציפיים.

 • האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו ,המידע והחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומומדים לרשותך כמו-שהם ("AS-IS")..

 • לתשומת לבך, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות לפי שיקול דעתה וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית אשר הקישור להם מופיע בתחתית העמוד של האתר.

1.1 קבלה של תנאים אלה:

הסכם זה מכיל את התנאי השימוש המסדירים את הגישה והשימוש שלך באתר R4you. אנא קרא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלנו.

על ידי שימוש באתר או שירותים ל R4you אתה מסכים להיות מחוייב ולציית לתנאי השימוש אלה ומסכים למדיניות הפרטיות שלנו.

אם אינך מעוניין להסכים לתנאי שימוש אלה או למדיניות הפרטיות, אסור לך לגשת לאתר R4you או להשתמש בו. על ידי שימוש באתר R4you אתה מצהיר כי אתה בגיל החוקי.

1.2 שינויים:

אנו עשויים לשנות ולעדכן את תנאי השימוש הללו מעת לעת לפי שיקול דעתנו הבלעדי. כל השינויים ייכנסו לתוקף מיד כאשר אנו מפרסמים אותם.המשך השימוש שלך באתר R4you לאחר פרסום תנאי השימוש המתוקנים פירושו שאתה מקבל ומסכים לשינויים. התאריך שפורסם בתחתית עמוד זה מציין את תאריך הבדיקה או השינוי האחרון של R4you של תנאים אלה. אתה צפוי לבדוק את הדף הזה לעיתים קרובות כדי שתהיה מודע לשינויים שכן הם מחייבים אותך.

1.3 לא ייעוץ רפואי:

אין להשתמש בשירותים באתר R4you כתחליף לדיונים או הערכות של אנשי מקצוע מוסמכים בתחום הבריאות. למרות שאנו שואפים להקל על ההשתפות על ידי גורמים מקצועיים במחקר, ההשתתפות מסוג זה אינה תחליף לטיפול רפואי המקובל ברפואה. בכל בעיה רפואית שהנך חש, אנא פנה במיידית לרופא המטפל שלך . השימוש שלך במידע המסופק באתר הוא על אחריותך בלבד. איננו ממליצים או תומכים בשום בדיקות, מחקרים, פרוטוקולים, טיפולים, רופאים, נהלים, דעות, מוצרים או מידע אחר שעשוי להופיע באתר/דיוור שאתה מקבל או פרסום במודעת פייסבוק דרך חברת R4you.

אם אתה מסתמך על מידע כלשהו שסופק על ידי האתר, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד. לאור ההתקדמות המתמדת בידע הרפואי וחילוקי הדעות בין הרשויות הרפואיות, מומלץ לאשר מידע באתר מול ספק שירותי הבריאות שלך. אין לנו שליטה על, ולא יכולים להבטיח את זמינותו של ניסוי קליני כלשהו בכל זמן מסוים. לא נהיה אחראים לניסויים קליניים שבוטלו או לחוסר יכולתך להשתתף בניסויים קליניים או לכל פציעה הנובעת מהם. מחקרים המוצגים באתר עשויים שלא להיות מאושרים על ידי ועדת הביקורת המוסדית של המרכז הרפואי המשתתף, עשויים להתבטל או לא לרשום מטופלים.

1.4 זכויותיך להשתמש בשירותים ובהגבלות של זכויות אלה:

בכפוף לעמידה בתנאי שימוש אלה, R4you מעניקה לך זכות מוגבלת, אישית, לא בלעדית, ניתנת לביטול, בלתי ניתנת להקצאה ואינה ניתנת להעברה להשתמש בשירותים, בכפוף למגבלות המתוארות בהמשך סעיף זה ובמקומות האחרים של תנאי שימוש אלה.

אתה מבין ומאשר כי :

 • השירותים כוללים תוכן מוגן בזכויות יוצרים, סימנים מסחריים או קניין רוחני וזכויות קנייניות אחרות ("זכויות"-The Rights)

 • הזכויות תקפות ומוגנות בכל המידה והטכנולוגיות הקיימות כעת או מאוחר יותר שפותחו

 • למעט, אם נקבע אחרת, תנאי שימוש אלה והחוקים החלים על זכויות היוצרים, הסימנים המסחריים וחוקים אחרים מסדירים את השימוש שלך בתוכן כזה. מוטל עליך הנטל להוכיח שכל מידע, תוכנה, תמונה או כל תוכן אחר הכלול בשירותים אינו מוגן בזכויות. אתה מאשר שלא תרכוש זכויות כלשהן על ידי הורדה או סיפוק אחר של חומרים כאלה.

הזכויות המוענקות לך בפסקה לעיל ובמקומות אחרים בתנאי שימוש אלה כפופות למגבלות הבאות:

 • אתה מסכים להשתמש בשירותים רק למטרות חוקיות, אישיות ואינפורמטיביות, ואתה מסכים שלא תשתמש בשום משאב זמין בכל דרך שהיא זדונית או מפרה כל חוק מקומי, ממלכתי, לאומי או בינלאומי רלוונטי, או קניין רוחני או זכויות קנייניות של כל צד שלישי. אתה מסכים לא להעתיק,לשכפל, להפיץ, להציג חלקים או לקשר למשאבים כלשהם של R4you המוגנים על ידי זכויות למטרות מסחריות לאל הסכמתנו המפורשת וכתובה מראש.

 • אתה מסכים לא לפרסם או לשדר לכל משאבי R4you כל מידע שאתה יודע שהוא לא נכון, שהוא לא חוקי, הונאה, מאיים, זדוני, מטריד, פוגעני, לשון הרע, מגונה, או מעורר התנגדות או מזיק בכל דרך אחרת, או שמכיל קישורים לווירוס, באג, תולעת, תוכנה זדונית, סוס טרויאני או אלמנט מזיק או משבש אחר.

 • אתה מסכים שלא להשתמש בכלי אוטומטי, כגון כלי גירוד אינטרנטי, או אוטומציה של אינטרנט, כדי לכרות משאב R4you כלשהו למידע או למלא טפסים בכל משאב R4you, שלא תעקוף כל משאב טכני אמצעים שיושמו כדי למנוע או להגביל גישה כזו ושתציית להגבלות בכל כותרות אי הכללת רובוט.

 • אתה מסכים אל להשתמש בכל יכולת העברת הודעות הכלולה במשאבי R4you עבור משלוח דואר אלקטרוני לא רצוי (הן לחברת R4you, והן למפרסמי המודעות באתר R4you החוקרים).

 • לא תעקוף או תנסה לעקוף כל טכנולוגיית אבטחה או בקרת גישה המיושמת על כל משאב זמין כחלק מהשירותים (באתר R4you), או כל שרת, רשת או מערכות קשורות או מקום פיזי המופעל על ידי או לטובתה של R4you .

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לצפות, לפקח ולתעד פעילות באתרי R4you ללא הודעה או רשותך. כל מידע שהושג על ידי ניטור, סקירה או הקלטת פעילות באתרי R4you כפוף לבדיקה של ארגוני אכיפת חוק בקשר לחקירה או העמדה לדין של פעילות פלילית אפשרית באתרי R4you. R4you גם תציית לכל צווי בית המשפט הכרוכים בבקשות למידע כזה.

1.5 הגנה על בעלות וזכויות יוצרים:

משאבי R4you מוגנים בזכויות יוצרים על פי חוקי זכויות יוצרים, והם בבעלות או בשליטת או ברישיון של R4you או הגורם הרשום כספק של משאבי R4you הרלוונטיים. R4you מחזיקה גם בזכויות יוצרים באתרי R4you כיצירה קולקטיבית ו/או אוסף וזכויות מסד נתונים הנובעות מבחירה, תיאום, סידור ושיפור התוכן באתרי R4you. העתקה, שכפול, הפצה, שינוי, פרסום, הצגה, התאמה, העלאה, יצירת יצירות נגזרות, פרסום או שידור של כל תוכן האתר- אסורים. R4you שומרת לעצמה או בשם מעניקי הרישיונות שלה את כל הזכויות שאינן ניתנות במפורש בתנאי שימוש אלה.בשימוש שלך בשירותים בהתאם לזכויות המוגבלות הניתנות במסגרת תנאי שימוש אלה, אתה מסכים לשמור ולציית לכל זכויות היוצרים, הסימנים המסחריים והודעות אחרות הכלולות בשירותים, או אם אין, אתה מסכים לציית לזכויות היוצרים הבאות והודעת סימן מסחרי ביחס לחומרים שהורדו כאמור.ניתן להשתמש בסימני R4you בפומבי רק באישור מ- R4you. כל הזכויות שמורות.

1.6 תוכן ומוצרים של צד שלישי, קישורים לאתרים חיצוניים:

חלק או כל המידע וחומרים או מוצרים אחרים הזמינים כחלק מהשירותים הוכנו או מוצעים על ידי צדדים שלישיים שאינם קשורים ל- R4you. R4you אינה נותנת אחריות לגבי מידע כזה או חומרים או מוצרים אחרים, וגם R4you לא לוקחת על עצמה כל אחריות או חבות לכל החלטות המבוססות על מידע זה או חומרים אחרים או לכל שימוש במוצרים כאלה.השירותים עשויים לכלול קישורים לאתרים ושירותים שאינם מסופקים על ידי R4you. האינטראקציה שלך עם אתרים ושירותים אלה תהיה כפופה לתנאים (כולל מדיניות הפרטיות) שנקבעו על ידי אתרים או שירותים כאלה. אנו ממליצים שתעיין בתנאים אלה של צד שלישי לפני השימוש שלך באתרים ובשירותים כאלה.R4you אינה אחראית ואינה מאשרת או מתחייבת בשום צורה לחומרים, מידע, סחורות או שירותים הזמינים דרך או מפורסמים באתרים או שירותים כאלה, או על פרטיותם או שיטות אחרות שלהם.

אין חברת R4you מתחייבת, כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, וR4you לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.

חברת R4you אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

מבלי לגרוע מן האמור, חברת R4you אינה אחראית לכל נזק עקיף או ישיר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש בקישורים הקיימים באתר. המפעילה אינה אחראית לכל נזק עקיף או ישיר בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

1.7 פרטיות ואבטחה:

אנו מכבדים את זכותך לפרטיות. אנו נשתמש בכל מידע מזהה אישי שנאסף באמצעות השירותים ואתרי R4you ("מידע אישי") בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.

אמנם יישמנו אמצעים שנועדו להגן מפני גישה בלתי מורשית, יירוט, אובדן, שימוש לרעה ו/או שינוי של המידע שבשליטתנו, איננו מבטיחים שאירועים של גישה בלתי מורשית, יירוט, אובדן, שימוש לרעה ו/או שינוי של המידע לפי השליטה שלנו לא תתרחש. במקרה של גישה בלתי מורשית, יירוט או שימוש לרעה אחר, לא נהיה אחראים לגישה בלתי מורשית, יירוט או שימוש לרעה כאמור, או לכל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי, תוצאתי או אחר (כולל אובדן רווחים) שנגרם לך, גם אם הודענו בעבר על האפשרות של נזקים כאלה. איננו מתחייבים, בין במפורש ובין במשתמע, שהמידע שיסופק על ידי כל משתמש יהיה נקי מגישה בלתי מורשית, יירוט או שימוש לרעה.

1.8 הססמא שלך:

שימוש בחלקים מסוימים של השירותים דורש סיסמה. תתבקש לבחור שם משתמש ייחודי לכניסה ("שם משתמש") וסיסמה ("סיסמה"). כל שם משתמש וסיסמה מתאימה יכולים לשמש רק משתמש אחד. אתה מבין ומאשר שכל מי שיודע הן את שם המשתמש והן את הסיסמה שלך עשוי לקבל גישה לכל מידע, כולל מידע אישי, שאחסנת בחלק המוגן בסיסמה של השירותים.

אתה מסכים לשמור את הסיסמה שלך בסוד, להודיע ​​לנו אם הסיסמה שלך אובדת או נפגעת, ולהיות האחראי הבלעדי לסודיות ולשימוש בסיסמאות שלך בהתאמה, כמו גם לכל תקשורת שהוכנסה דרך אתר R4you באמצעות סיסמאות כאלה.

1.9 סיום:

חברת R4You שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות, להשעות או להפסיק לאלתר את השירותים ו/או את הגישה שלך לחלקם או כולם ללא סיבה וללא הודעה מוקדמת.

1.10 ויתור על האחריות:

אתה מבין ומסכים במפורש ש:

 • השימוש שלך בכל שירות הוא על אחריותך בלבד. השירותים ניתנים על בסיס "כפי שהם" ו"כפי שהם זמינים". חברת R4you מתנערת מכל ההתחייבויות והמצגות והתנאים, מלבד אלו המפורטים במפורש בתנאי שימוש אלה וללא הגבלה מסירה כל אחריות, מצגים או תנאים הניתנים על-ידי כביכול, בהתחייבות אחרת. ההיקף המלא המותר על פי חוק. R4you לא מתחייבת שאתרה יעמוד בדרישות שלך, או שאתר R4you יפעל ללא הפרעה או בזמן, מאובטח או נקי משגיאות, או באשר לדיוק או התייעצות עקב אי-השלמות שירותים. R4you אינה עוסקת במתן שירותים או ייעוץ משפטי, רפואי, ייעוץ או מקצועי אחר.כל המודעות מחקר אשר מועלות באתר R4you מחוייבות ע"פ חוק של מדינת ישראל ושל GCP- לעבור אישור של ועדת הלסינקי מוסדית או רגולטורית אשר יוגשו לאישורה של ועדת הלסינקי על ידי חוקר ראשי מחקר, אך יחד עם זאת אין חברת R4ou נושאת באחריות בדיקת כל מודעה ומודעה, האחריות הבלעדית חלה על המפרסם של המודעה באתר R4you, והאתר משמש כפלטפורמה פרסומית בלבד. במידה והנך מעוניין לקחת חלק במחקר מסויים, R4you מעודדת אותך לפנות לייעוץ מקצועי מתאים בכדי להתייעץ עם הרופא המטפל שלך.

1.11 הגבלות אחריות

האתר R4you לא תישא באחריות לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, עונשי או תוצאתי, בין אם צפוי ובין אם לא, הנובע מ:

 • השימוש או חוסר היכולת להשתמש, או התוכן הכלול בתוכן;

 • גישה לא מורשית לשידורים או לנתונים שלך או לשינוי שלהם; או הפרה כלשהי של תנאי שימוש אלה, לרבות, אך לא מוגבלת, עלות רכישת סחורות ושירותים תחליפיים, נזקים בגtין אובדן רווחים, שימוש, נתונים, או חומרים בלתי-מוחשיים אחרים, גם לכל מקום. האפשרות של נזקים כאלה. מכיוון שמדינות או תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים החרגה או הגבלת אחריות לנזקים תוצאתיים או מקריים, במדינות או תחומי שיפוט כאלה ייתכן שההגבלות וההחרגות שלעיל לא יחולו עליך. במדינות או סמכויות שיפוט כאלה, אחריותה של R4you מוגבלת במידה המותרת בחוק, ובכך מצמצמת את החבות של R4you כלפיך לסכום הנמוך ביותר המותר על פי החוק החל.

1.12 שיפוי:
 • אתה מסכים לשפוט ולהחזיק כל אחת מ R4You, החברות הבנות, החברות המסונפות שלה, נושאי המשרה, הדירקטורים והעובדים שלה, וכל צעד שלישי המספק תוכן הכלול בשירותים, ללא מזיק מכל תביעה או דרישה (כולל אך לא רק, שכר טרחת משפט סביר) שנעשו ע”י צד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מהשימוש שלך בשירותים.

 • אתה מסכים לשפות ולפצות את המפעילה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

1.13 תפקיד:

חברת R4You שומרת לעצמה את הזכות להעביר במפורש את זכויותיה וחובותיה על פי תנאי שימוש אלה, בחלקם או בשלמותם, לישות משפטית אחרת במסגרת כל מכירה או מיזוג של חברת R4you. כולה או חלקה עם ישות משפטית נפרדת.

1.14 ישום חוקי:

תנאי שימוש אלה יהיו כפופים לחוקים מקומיים והבינלאומיים (GDPR). כל פעולה לאכיפת תנאי שימוש אלה תובא בבתי המשפט המקומיים (במדינת ישראל) ולמען, וכל הצדדים לתנאי שימוש אלה מסכימים במפורש להיות כפופים לסמכות השיפוט ולמקום השיפוט של בתי משפט כאלה.

1.15 וויתור והפרדה:

שום ויתור על ידי R4you על כל תנאי או תנאי המפורטים בתנאי שימוש אלה לא ייחשב כוויתור נוסף או מתמשך על תנאי או תנאי כזה או ויתור על כל תנאי או תנאי אחר, וכל זכות של R4you לטעון. זכות או הוראה לפי תנאי שימוש אלה לא יהוו ויתור על זכות או הוראה כאמור.

אם הוראה כלשהי בתנאי שימוש אלה תוחזק על ידי בית משפט או בית דין אחר בעל סמכות שיפוט מוסמכת כפסולה, בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה מכל סיבה שהיא, הוראה כזו תבוטל או תוגבל במידה המינימלית כך ששאר ההוראות של התנאים של השימוש ימשיך במלוא העוצמה וההשפעה.

1.16 שונות:

אם הוראה כלשהי בתנאי שימוש אלה תימצא בלתי חוקית, בטלה או מסיבה כלשהי בלתי ניתנת לאכיפה, אזי הוראה זו לא תכלל בתנאים אלה ולא תשפיע על תקפותן ואכיפה של כל שאר ההוראות. תנאי שימוש אלה הם ההצהרה המלאה והבלעדית של ההסכם בינך לבין R4you לגבי השירותים. הם מחליפים ומחליפים כל הסכם קודם או בו-זמני בעל פה או בכתב וכל תקשורת אחרת בינך לבין R4you.

1.17 פירטי התקשרות

כל שאלה בנוגע לאתר R4you וכל בקשה למידע נוסף הנוגע ל R4you ולמוצריה ושירותיה עשויה להיות מופנית אל R4you בכתובת r4you.org.il. עם זאת, שים לב שתקשורת המבוצעת דרך כתובת זו לא תיחשב כהודעה משפטית ל R4you או לכל אחד מהנושאים, העובדים, הסוכנים או נציגיה בכל מצב שבו הודעה ל R4you נדרשת על פי חוזה או כל חוק או תקנה.

1.18 רישיון שימוש באתר:

אנו או מעניקי הרישיונות שלנו הם הבעלים של זכויות הקניין הרוחני באתר ובחומר באתר. בכפוף לרישיון להלן, כל זכויות הקניין הרוחני הללו שמורות. אתה רשאי לצפות, להוריד למטרות אחסון במטמון בלבד, ולהדפיס דפים מהאתר לשימושך האישי, בכפוף להגבלות המפורטות להלן ובמקומות אחרים בתנאי שימוש אלה.

אסור לך:

 • לפרסם מחדש חומר מאתר זה (כולל פרסום מחדש באתר אחר)

 • למכור, לשכור או לתת רישיון משנה לחומר מהאתר

 • להציג כל חומר מהאתר בפומבי

1.19 שירותי האתר R4you:
 • פרסום מודעות

  • משתמש האתר רשאי לפרסם פרטים במודעה, רק לגבי מחקר אחד, אין לפרסם שני מחקרים יחד תחת מודעה אחת – אלא יש לפרסם בשתי מודעות נפרדות.

  • המשתמש מצהיר, כי מודעותיו יעמדו בהוראות הדין ולרבות בכללי האתיקה הרלבנטים לתחום הפרסום, בהתאם לאישור של "מודעה 10" על ידי וועדת הלסינקי המוסדית ו/או רגולציה המקומית-MOH (משרד הבריאות), ע"פ נוהל ניסויים בבני האדם,משה"ב.

  • אין לכלול במודעה מידע שיש בו משום פרסומת למוצר המחקר ו/או ליזם הניסוי הרפואי.

  • אין לכלול במודעה לינק/קישור לאתר חיצוני מאתר המפעילה, מלבד לקישורים המובילים למחקרים בעיתוני מחקר. בכל מקרה, חברת R4you לא תישא בשום אחריות לנזק שייגרם לצד שלישי כלשהו על ידי לחיצה על הקישור והמשתמש המפרסם את הקישור יישא בכל האחריות לעניין זה.

  • שתמש רשאי לשנות ולערוך את מודעתו, יש להקפיד על רישום הפרטים בשדות המיועדים לכך בממשק המשתמש של האתר. אנו רשאים למחוק מודעה או לערוך אותה, ככל שהיא תכיל פריטי מידע לרבות פריטי התקשרות במקום אשר לא יועד לכך מראש על ידינו.

  • כמו כן, חברת R4you שומרת לעצמה את הזכות למחוק מודעת משתמש מהאתר בכל עת, במידה ויש פגיעה בפרטיות הגולשים, או הפרת תנאי שימוש האתר,המפורטים לעיל, וללא הודעה מוקדמת מראש למשתמש.

  • חברת R4you עשויה להציע חבילות פרסום שונות אשר יתומחרו באופן שונה. בין היתר, חברת R4you עשויה ליצור קשר ישיר עם משתמשים "המפרסמי מודעות באתר" ולהציע חבילת VIP אשר תאפשר הצבה של מודעות המשתמש במקום בולט ביחס ליתר המודעות.השירות בתשלום ה-VIP ינתן למשך 30 יום כולל הקפאת מודעה, ועם אפשרות לתקופת ערכה.

 • הקפצה/הקפאת מודעה

  • כל משתמש רשאי להקפיץ את המודעה שפרסם, פעם ב-6 שעות.

  • כל משתמש רשאי, ביחס למודעה שפרסם, להקפיא את פרסומה ל-30 יום. לאחר חלוף מועד סיום 30 הימים, תימחק ההודעה מן האתר, המחיקה תתבצע אוטומטית וללא מתן הודעה מוקדמת למשתמש ע"י חברת R4you.

 • מורה בגין השתתפות בניסוי/מחקר

  • כל תמורה, לה זכאי הגולש, בעבור השתתפות במחקרים לא תתבצע דרך האתר. מתן התמורה יתבצע ישירות בין המשתמש (מפרסם המודעה) לבין הגולש בלבד. אין חברתR4you נושאת באחריות כלפי הסדרי התמורה המובטחת ו/או החזר תשלום, בין הצדדים (בין מפרסם המודעה לבין הגולש שנרשם למחקר).

 • שיתוף מודעות בפייסבוק

  • חברת R4you מאפשרת למשתמש המפרסם מודעה באתר, המעוניין בכך, לשתף את מודעתו בפייסבוק ולפרסמה בקבוצת R4you בפייסבוק.

  • המפעילה לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו לגולש כלשהו המשתמש בשירות הנ"ל ו/או למי מטעמו, במישרין או בעקיפין, בקשר לשירות ו/או אי דיוק או אי שלמות השירות. בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין שירות R4you בפייסבוק. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תנאי השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות. כמו כן, בפרסום כל מודעת מחקר בקבוצת R4you באמצעות פייסבוק, ויהיו בכפוף לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות של חברת Facebook.

 • א. שימוש לרעה באתר

  • חברת R4You שוקדת לשמור על רמה נאותה ובטוחה של תפעול האתר והשירותים הניתנים בו. אנא דווח על כל בעיה ו/או תוכן פוגעני ו/או כל הפרת מדיניות.

  • חברת R4You תגביל פעולה של משתמש ו/או תשהה פעולה של משתמש ו/או תסיר מידע שהועלה על ידי משתמש ו/או תמנע גישה ממשתמש ותנקוט בצעדים טכנולוגים ומשפטיים כדי לשמור על זכויות של צדדים שלישיים.

  • יודגש, כי R4you שומרת לעצמה את הזכות להגביל ולמנוע פעילות של משתמש באתר באופן זמני או קבוע, על פי שיקול דעתה הבלעדי של R4you. במקרים אלו, שבהם חברת R4you סבורה כי משתמש פעל באופן שנוגד את הדין ואת תנאי שימוש אלה, או בכל עניין שהמפעילה תימצא לנכון, המפעילה תנקוט בכל האמצעים שעומדים לרשותה ללא מתן הודעה מראש למשתמש, לרבות, ולא רק, במקרים כגון:

א. משתמש שמסר ל R4you פרטים אישיים שגויים.
ב. משתמש שביצע מעשה/מחדל אשר לטעמה של R4you עלול לפגוע בו או בצדדים שלישיים.

מדיניות פרטיות (Privacy Policy)

כללי:

הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד. על מנת להבין טוב יותר איזה מידע אנו אוספים ומהו השימוש שאנו עושים במידע זה, אנא קרא את מדיניות הפרטיות המפורטת להלן.

מידע אודות המשתמש:

מדיניות פרטיות זו מדגימה כיצד חברת R4youמשתמשת ושומרת על המידע שאתה מספק ומוסר באתר. כל מידע אישי ו/או אחר שאנו אוספים, נעשה בהתאם למדיניות פרטיות זו ובכפוף לדיני מדינת ישראל.

סוג הפרטים והמידע:

גלישה, ביקור ושימוש באתר יכול להיעשות בעילום שם. עם זאת, פעולות שונות עשויות לדרוש ממך לספק פרטים שונים, כגון: שם מלא, מספרי טלפון, כתובות דואר ודואר אלקטרוני (תעודת זהות ופירטי כרטיס אשראי- במיקרים של רכישת חבילת VIP דרך האתר בלבד).

אנו עשויים לאסוף גם את המידע הבא: מידע אודות השימוש שלך באתר, מידע אודות עסקאות הנעשות באמצעות האתר, מידע אודות שירותים קודמים אשר סיפקת למשתמשים שונים באתר ו/או כל מידע אחר שאתה מוסר ו/או מעלה ו/או מפרסם באתר.

מידע מקוון בלבד

מדיניות פרטיות זו חלה על מידע הנאסף במסגרת השימוש שלך באתר בלבד.

המידע הנזכר לעיל עשוי בין השאר לשמש ל:
 • לאפשר התקשרות טובה יותר בין משתמשי האתר;

 • לאפשר למשתמשים לראות פרופילים ו/או לקרוא ביקורות אודות משתמשים אחרים באתר;

 • לאפשר ולשפר את הגישה שלך ואת השימוש בשירותי האתר;

 • להתאים לך אישית את האתר ושירותיו;

 • לשפר את שירות הלקוחות;

 • לנהל טוב יותר את האתר;

 • לשליחת דו”חות, תקשורת שיווקית, מיילים תקופתיים חשבוניות בדבר שירותים ו/או את המוצרים;

 • לספק לך את השירותים ו/או המוצרים שאתה רוכש;

 • לעבד את העסקאות שנעשו באמצעות האתר ;

 • לפרסם באתר מידע אודותיך;

 • לשליחת פרסומות מותאמות אישית.

 • אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלך למשתמשים אחרים אשר מעוניינים בשירותיך או שאתה מעוניין בשירותם או לכל צד שלישי אחר לצורך אספקת השירות אותו מספק האתר ללקוח בלבד. עם זאת, משתמש או סוכן או קבלן משנה יחויבו להשתמש במידע בהתאם לתנאים של מדיניות פרטיות זו.

 • בנוסף, אם וכאשר אנו סבורים כי שחרור מידע אישי הוא ראוי ו/או נחוץ בכדי לציית לחוק, אנו עשויים לחשוף מידע אישי כדי לקיים את פסיקת בית משפט ו/או צו בית משפט, כדי להגן על זכויותינו ועל זכויותיהם של צדדים אחרים ו/או על רכושם ועל מנת לאכוף את המדיניות באתר.

 • אנו עשויים לעשות שימוש בחומרים אשר הועלו על ידך לאתרי רשתות חברתיות, באם תאפשר לאתר גישה אל האתרים הללו, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, אולם מידע זה לא יועבר לצדדים שלישיים.

 • כתובת הדואר האלקטרוני שסופקה על ידך לחברה לצורך עיבוד תקשורת ו/או הזמנות ו/או עסקאות מכל סוג שהוא, תשמש למטרה הבלעדית של שליחת מידע למשתמשים ועדכונים רלוונטיים לשימוש שלך באתר, לקבלת חומר פרסומי מהאתר כמו גם להתקשרות עמך.

 • אם וכאשר אתה מעדיף להפסיק לקבל חומרי שיווק ו/או הודעות דוא"ל עתידיות, אנא עקוב אחר ההוראות לביטול הרישום המפורטות בחלק התחתון של כל הודעת דוא"ל שאנו שולחים לך, באמצעות כפתור "הסר" (Unsubscribe)

המידע האישי שאנו אוספים וכיצד אנו אוספים ומשתמשים בו:

מידע ליצירת קשר מקצועי. אנו אוספים פרטי קשר שאתה בוחר לספק לנו באמצעות טפסים באתר, לרבות שם פרטי ושם משפחתך, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ותחומי מחקר שבהם אתה מעוניין. אנו משתמשים במידע זה כדי לתקשר איתך לגבי פנייתך באמצעות אימייל שסיפקת לנו,ולשלוח לך עדכונים, כולל תקשורת שיווקית ומידע אחר שאנו חושבים שאתה עשוי להתעניין בו.

מידע טכני שאנו אוספים באופן אוטומטי דרך האתר:

אנו אוספים באופן אוטומטי מידע טכני מסוים על המכשיר שלך והשימוש שלך באתר. מידע זה עשוי לכלול מידע על ניתוב רשת, מידע על המכשיר והדפדפן שלך, כתובת ה-IP שלך (שעשויה לזהות את המיקום הגיאוגרפי הכללי או החברה שלך), ואת התאריך והשעה של ביקורך. אנו גם מקבלים ורושמים באופן אוטומטי מידע על האינטראקציות שלך עם האתר. אנו משתמשים במידע זה למטרות שונות, לרבות לניתוח השימוש באתר, לשיפור האתר ולאבטחת האתר.

בנוסף לשימושים המתוארים לעיל, אנו עשויים גם לשמור ולהשתמש במידע האישי שאנו אוספים אודותיך:
 • לפי הצורך כדי לעמוד בהתחייבויות המשפטיות שלנו

 • לפי הצורך כדי להגן על זכויותינו ו/או לציית להליך שיפוטי, צו בית משפט או הליך משפטי דומה

 • כדי לפתור מחלוקות ולאכוף את ההסכמים שלנו

 • ולמטרות אחרות בהסכמתך מראש להצטרפות

כיצד אנו משתפים את המידע האישי שלך:

אנו עשויים לחלוק את המידע האישי שלך עם הקטגוריות הבאות של צדדים שלישיים כדי להשיג את המטרות המפורטות לעיל ולמטרות נוספות המפורטות להלן.

כדי להגן על הזכויות החוקיות שלנו או לעמוד בדרישות המשפטיות:

אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלך כנדרש על פי חוק, כגון כדי לציית להזמנה לדין או להליך משפטי אחר, כאשר אנו מאמינים בתום לב שחשיפה נחוצה כדי להגן על זכויותינו, להגן על ביטחונך או על ביטחונם של אחרים, לחקור הונאה, או להגיב לבקשת ממשלה.

מכירה או העברה של נכסי חברה:

במקרה של מיזוג, מכירה, מיזם משותף או עסקה אחרת הכרוכה בהעברת העסק או הנכסים שלנו, אנו עשויים להעביר את המידע שלך לצדדים אחרים המעורבים בעסקה. כל ישות שתרכוש את נכסי הנתונים שלנו תעשה זאת בהתחייבות מפורשת בכתב להשתמש בנתונים רק למטרות מורשות, ולשמור על רמה דומה של הגנה על פרטיות ואבטחת מידע. תקבל הודעה באמצעות דואר אלקטרוני או הודעה באתר האינטרנט שלנו על כל שינוי בבעלות או שימוש במידע האישי שלך, כמו גם על כל בחירה שתהיה לך לגבי המידע האישי שלך.

בהסכמתך: אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים אחרים בהסכמתך מראש.

קובצי Cookie / טכנולוגיות מעקב

כפי שנכון לרוב אתרי האינטרנט והיישומים, אנו אוספים מידע מסוים מהשימוש באתר שלנו באופן אוטומטי ומאחסנים אותו בקובצי יומן. מידע זה עשוי לכלול כתובות פרוטוקול אינטרנט (IP), סוג דפדפן, ספק שירותי אינטרנט (ISP), דפי הפניה/יציאה, מערכת הפעלה, חותמת תאריך/שעה ו/או נתוני קליקים. אנו עשויים לשלב מידע יומן זה שנאסף אוטומטית עם מידע אחר שאנו אוספים עליך. אנו משתמשים במידע זה כדי לנתח את השימוש באתר שלנו וכדי לשפר את הפונקציונליות של האתר.

אנו משתמשים גם בעוגיות. קובץ Cookie הוא קובץ נתונים המוצב על ידי מפעיל אתר על הכונן הקשיח של מחשב המבקר באתר שלו. קובצי Cookie של צד ראשון (אלה המוצבים על ידינו) ועוגיות של צד שלישי (אלה המוצבות על ידי צדדים אחרים איתם אנו עובדים) עשויים להיות מוצבים במחשב שלך כאשר אתה מבקר באתר האינטרנט שלנו למטרות הבאות: כדי לשפר את חווית המשתמש ולהקל עליך שימוש באתר, לרבות על ידי מתן אפשרות לאתר לזכור אותך ואת העדפותיך בעת גלישה בדפים שונים, ולאפשר לנו לבצע ניתוחי אתרים. אחת הדרכים שבהן אנו עושים זאת היא באמצעות Google Analytics. למידע נוסף על האופן שבו Google Analytics משתמש ומעבד נתונים, בקר בכתובת: https://www.google.com/policies/privacy/partners/

אנו וצדדים שלישיים איתם אנו עובדים עשויים גם למקם עוגיות ולהשתמש במשואות אינטרנט באתר כדי לאסוף מידע על פעילות הגלישה שלך, ולהשתמש במידע זה כדי לספק תוכן רלוונטי לתחומי העניין שלך, לרבות הפרסומות שלנו, באתר שלנו ובמקומות אחרים באתר מרשתת. אנו עשויים גם להשתמש בטכנולוגיות אלו כדי להבין את התועלת עבורך של הפרסומות והתכנים שנמסרו לך, כגון האם לחצת על פרסומת.

בשלב זה, איננו מגיבים לאותות "אל תעקוב" בדפדפן, אולם רוב הדפדפנים יאפשרו למבקר לבחור אילו קובצי Cookie ניתן להציב במחשב שלו, ולמחוק או להשבית קובצי Cookie. אם תבחר להשבית קובצי Cookie, אתה עדיין עשוי להשתמש באתר שלנו, אך ייתכן שהיכולת שלך להשתמש בחלק מהתכונות או האזורים באתר שלנו תהיה מוגבלת.

הבחירות שלך לגבי המידע האישי שלך

לפעמים אנו עשויים לקבל את הסכמתך לשימושים מסוימים או לחשיפת המידע האישי שלך, שאנו מתייחסים אליהם כ"הצטרפות" דרך הקישור:
https:// www.r4you.co.il/personal-information

אם בחרת להצטרף לשימוש או גילוי מסוים, אתה רשאי לבטל את הסכמתך (כלומר, "ביטול הסכמה") לגבי שימושים או גילויים נוספים בכל עת על ידי יצירת קשר בכתובת [email protected]. עם זאת, שים לב שביטול הסכמתך לא ישפיע על כל שימוש או גילוי שהתרחש לפני הביטול.

אתה יכול לבטל את הסכמתך לקבלת ההודעות שלנו, כולל הודעות דוא"ל לפרסום מחקרים, על ידי לחיצה על הקישור "בטל הרשמה" (Unsubscribe) הממוקם בתחתית כל הודעה שאתה מקבל. כדי לבטל את הסכמתך לחלוטין לקבלת הודעות מאיתנו, אנא שלח דוא"ל שכותרתו "בטל הרשמה" ל- [email protected] .

אתה רשאי לבקש שנספק לך מידע לגבי האם אנו מחזיקים, או מעבדים בשמו של צד שלישי, כל מידע אישי שלך. כדי לבקש מידע זה, אנא צור איתנו קשר בכתובת [email protected] .

אתה יכול לבקש לתקן את המידע האישי שלך, לשנות את העדפות יצירת הקשר שלך, או למחוק את המידע שלך על ידי יצירת קשר איתנו בכתובת [email protected] .

אבטחת מידע

אנו שומרים על אמצעי הגנה לאבטחת מידע שנועדו באופן סביר להגן על המידע האישי שלך מפני גישה, שימוש ושינוי בלתי מורשים. עם זאת, שים לב ששום שיטה של ​​שידור דרך האינטרנט, או שיטה של ​​אחסון אלקטרוני, אינה מאובטחת ב-100%. לכן, איננו יכולים להבטיח את האבטחה המוחלטת של
המידע האישי שלך

חוקי הגנת מידע

בתחומי שיפוט עם חוקי הגנת מידע, אנו נבטיח שאנשים יוכלו לממש את כל זכויות המידע הרלוונטיות לגבי המידע האישי שלהם שאנו מעבדים, לרבות זכויות הגישה והתיקון, כדי למנוע שיווק ישיר, לחסום עיבוד ולמחוק נתונים.

קישורים לאתר צד שלישי

האתר שלנו כולל קישורים לאתרים ויישומים אחרים (כולל אך לא רק רשתות חברתיות כגון פייסבוק וטוויטר) שנוהלי הפרטיות שלהם עשויים להיות שונים משלנו. אם אתה שולח מידע אישי לאחד מאותם אתרים ויישומים, המידע שלך נשלט על ידי הצהרות הפרטיות שלהם. אנו ממליצים לך לקרוא בעיון את הצהרת הפרטיות של כל אתר שאתה מבקר בו.

פרסומות

יתכן והאתר יכלול תכנים מסחריים כגון פרסומות וחומר שיווקי המועלים על ידי ספקי שירות שונים, מפרסמים או משתמשים, המבקשים להציע סחורות או שירותים למכירה.

אנו לא אחראים על כל חומר מעין זה ולא לכל תוצאה של הסתמכות המשתמש על חומר כזה. אנחנו לא ממליצים ו/או מעודדים אתכם לרכוש את המוצרים או השירותים המוצעים בחומר זה. אחריות על כל חומר מעין זה מוטלת על הגורם שפירסם אותו. עבור פיתוח, פרסום, שיווק העסק, אנו רשאים ועשויים להשתמש בכל מידע שאינו אישי.

פניות, תלונות ובקשות למימוש זכויות

יש להתייחס לכל התקשורת, השאילתות, הבקשות למימוש זכויות מידע (למשל גישה לנתונים) או תלונות: בדוא”ל [email protected] .

שינויים במדיניות

מעת לעת, אנו עשויים לבצע שינויים במדיניות שלנו כדי לעדכן אותה בסטנדרטים של התעשייה וכנדרש על פי חוק. אנו נפרסם את התאריך של התיקונים האחרונים בדף זה. אנא בדוק כאן מדי פעם כדי לוודא שאתה מעודכן ומעודכן במדיניות שלנו. אנא זכור כי המשך השימוש שלך באתר האינטרנט שלנו פירושו שאתה מסכים למדיניות זו. אם נעשה שינוי מהותי במדיניות זו, נודיע לך כאן, בדוא»ל, או באמצעות הודעה בדף הבית שלנו לפני כניסת השינויים לתוקף.

עדכון אחרון בתאריך: 04/11/2022 .

צרו קשר איתנו